Projecten

Terug naar overzicht
Soort innovatie

Orde in de Virtual Reality kleuterklas

Vakgebieden Onderwijs en Opvoeding
Soort innovatie VR

Klassenmanagement in kleuterklassen is één van de grote uitdagingen voor beginnende leerkrachten. Daarom is het van groot belang om in de opleiding realistische leersituaties te creëren waar studenten kunnen oefenen met klassenmanagement.

De Universiteit Groningen heeft hiervoor een Virtual Reality (VR)-omgeving voor ontwikkeld waarin studenten veilig kunnen oefenen.

Instelling

Rijksuniversiteit Groningen, Christelijke Hogeschool Ede, Saxion Hogeschool, Thomas More Hogeschool

Doel en doelgroep

Bij de Rijksuniversiteit Groningen is een interactieve en VR-kleuterklas ontwikkeld waar leraren in opleiding veilig kunnen oefenen met klassenmanagement. Verschillende hogescholen willen deze methode ook in hun pabo-onderwijs invoeren. Maar om de ontwikkelde materialen van de VR-kleuterklas te kunnen opschalen, zijn stappen nodig om ervoor te zorgen dat de didactische kwaliteit wordt geborgd. Daarop is dit project gericht. Het gaat daarbij om drie doelstellingen:

 1. Het bewerkstelligen van een cultuurverandering. Dat vraag onder meer een andere onderwijsvisie en professionalisering van docenten.
 2. Het gezamenlijk evalueren, ontsluiten en implementeren van de bestaande VR-kleuterklassoftware en materialen.
 3. Het ondersteunen van studenten bij het ontwikkelen van goede vaardigheden op het gebied van klassenmanagement.

Het project richt zich in eerste instantie op 15 docenten van de samenwerkende hogescholen. In tweede instantie vormen ongeveer 275 pabostudenten de doelgroep.

Resultaten

Het project levert resultaten op verschillende terreinen op: didactiek, techniek, evaluatie en kennisoverdracht. De belangrijkste deliverables zijn de volgende:

 • Het opzetten van een Community of VR-Practice voor opleidingsdocenten, onderwijsmanagers en ICT-experts.
 • Verbeteren van de bestaande VR-kleuterklas en trainingsmogelijkheden, bijvoorbeeld door audiofragmenten te verbeteren, de VR-software te verbeteren en eye-tracking software te integreren.
 • Het doorontwikkelen en ontsluiten van ondersteunende materialen, VR-handleidingen, en trainingen voor docenten.

Het NRO heeft de Nederlandse Onderwijspremie 2024 toegekend aan dit project. Met het behalen van de eerste plaats in de categorie wo wonnen ze 1.200.000 euro voor doorontwikkeling.

Ontwikkelde materialen

De ontwikkelde materialen liggen in het verlengde van de genoemde resultaten en omvatten in elk geval de volgende onderdelen:

 • Twee open source (CC BY-NC-SA1) deliverables gericht op het vergroten van het realisme:
  (1) optimaliseren van de bestaande kringmodule door geluidsfragmenten te vervangen door stereofonische opnames
  (2) een extra VR-module gericht op het begeleiden van het ‘spel in hoeken’.
 • Een eye-tracking module die docenten in staat stelt om na gaan of de studenten het overzicht in de klas bewaren.
 • Een grote en diverse open source collectie met leermaterialen:. handleidingen, protocollen, werkvormen, werkbladen, vragenlijsten et cetera.
 • Verschillende (vak)publicaties.

Contactpersoon voor vragen

Dr. J. M. (Jolien) Mouw (j.m.mouw@rug.nl)

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit is een project uit ronde 2021 van de stimuleringsregeling open en online onderwijs.